Inverteix al clúster

L’impacte econòmic converteix aquest sector en un dels grans motors del territori, un lideratge que compta amb el suport de les entitats i institucions més prestigioses.

ChemMed en xifres

1r pol químic
del Sud d’Europa

Port hub químic
euromediterrani

35.000 llocs
de treball directes

1.200 hectàrees
per a la indústria química

21 M de tones
de productes moguts

25 % producció
espanyola

33 companyies
multinacionals del sector

20 M de tones
de producció anual

60 % producció
plàstics d’Espanya

14.000 estudiants
1.400 investigadors

1r pol químic
del Sud d’Europa

35.000 llocs
de treball directes

21 M de tones
de productes moguts

33 companyies
multinacionals del sector

60 % producció
plàstics d’Espanya

Port hub químic
euromediterrani

1.200 hectàrees
per a la indústria química

25 % producció
espanyola

20 M de tones
de producció anual

14.000 estudiants
1.400 investigadors

Descobreix les infraestructures i serveis disponibles

Compartir projectes, augmentar la competitivitat

La xarxa d’aigües de la mateixa indústria, gestionada per AITASA, ofereix aigua per a tota mena d’ús industrial.

A més, de la mà d’un projecte recent d’innovació i sostenibilitat  produïm aigua regenerada i desmineralitzada.

 • Xarxa d’aigua industrial de 44 km
 • Xarxa d’aigua clorada de 14 km
 • Planta d’aigua regenerada pionera al món amb capacitat de 19 Hm³/any
 • Producció d’aigua desmineralitzada amb una qualitat de 0,2 μs

Una de les infraestructures més singulars és el Rack Dixquimics, que connecta les empreses entre elles i amb el port. Aquesta instal·lació ens singularitza amb un sistema de transport de productes eficient, econòmic i amb un escàs impacte ambiental.

 • Connexió directa entre les diverses companyies i el port

 • Sistema de control i vigilància 365 dies a l’any i 24 hores al dia

 • 71 línies de transport ampliables segons demanda

 • El feix transvassador de Repsol connecta el port i el polígon sud amb el polígon nord

ChemMed Tarragona disposa de 3 parcs de bombers especialitzats amb una dotació de 47 bombers professionals i 15 vehicles a la disposició de les diverses empreses químiques i del port de Tarragona.

 • 3 parcs de bombers que donen servei als dos polígons i al port
 • Dotació de 47 bombers professionals al servei de la Indústria Química
 • 15 vehicles per terra i aire al servei de les diferents companyies
 • Formació i simulació constant per oferir la millor resposta possible

Les empreses ofereixen als nous inversors serveis de:

 • Aigua i vapor
 • Càtering i restaurants per a empleats
 • Serveis mèdics i de salut Vigilància i seguretat

Aquesta obra, que connecta totes les empreses al mateix emissari submarí, permet una millor gestió dels abocaments. Alhora, aquest emissari conjunt d’una profunditat més gran facilitarà en el futur l’entrada de vaixells de més grandària.

 • Obra que permet l’entrada de vaixells amb més calat al port
 • Xarxa d’analitzadors que permet el control a temps real
 • Exhaustiu control analític del medi marí

Aquest pla pioner a tot Espanya constitueix la voluntat de les indústries, el port i la Capitania Marítima per donar una resposta unificada, àgil i professional a qualsevol episodi de contaminació marina que hi pogués haver.

 • Creació d’un parc contra la contaminació marina
 • Primer port d’Espanya amb un pla específic d’aquestes característiques
 • Integració al Parc Químic sud, que dona servei al polígon i al port

L’ampliació del Moll de la Química el 2014 representa un projecte estratègic per al sector petroquímic.

 • 1.200 metres nous d’atracada per a la indústria química
 • 36 hectàrees en total, amb una ampliació de 18 hectàrees
 • 60 hectàrees en total de port destinades a productes químics i petroquímics
 • Més del 60 % dels moviments portuaris provenen del sector químic

Aquesta àrea de serveis logístics aporta un gran valor afegit. Està situada al costat de la terminal de contenidors i la terminal intermodal La Boella, molt propera a la ZAL i al polígon químic sud. Allà hi ha ubicats l’escàner de contenidors i el punt d’inspecció fronterera.

L’àrea de serveis logístics associats a la intermodalitat de contenidors està formada per:

 • La terminal intermodal La Boella
 • El punt d’inspecció duaner
 • L’escàner de contenidors
 • La terminal de contenidors
 • La zona d’activitats logístiques
 • La terminal intermodal Port de Tarragona Terminal Guadalajara-Marchamalo

Terminal multifuncional per a tot tipus de transport intermodal, de procedència marítima i continental i oberta a les empreses de la regió.

 • 2 vies de recepció/expedició, 4 vies d’operació i 4 vies d’apartador, totes per operar trens de fins a 750 metres.
 • Capacitat per manejar fins a 250.000 TEU/any.
 • Accés directe electrificat. Ample mixt (Ibèric i UIC).
 • A més a més de la del Port de Tarragona, altres empreses instal·lades en aquests polígons industrials disposen d’estacions intermodals per a ús obert al territori.

Important terminal, multipropòsit i multiclient, al centre peninsular que permetrà l’acostament del Port de Tarragona al hinterland del centre de la península Ibèrica, canalitzarà els principals fluxos nacionals, europeus i internacionals de mercaderies tant contenidoritzades com a breakbulk, incrementarà els tràfics ferroviaris intermodals (marítims i terrestres) amb el seu hinterland i l’expandirà cap a Madrid i la zona centre d’Espanya.

Aquest nou emplaçament tindrà 100 hectàrees, connexió viària i ferroviària, accés directe des de la terminal intermodal i la terminal de contenidors, i una superfície industrial destinada a tota mena d’activitats logístiques i portuàries.

 • 100 hectàrees disponibles
 • Connexió viària i ferroviària amb ample ibèric i UIC
 • Accés directe des de la terminal intermodal
 • Accés directe des de la terminal de contenidors